Chwilio'r wefan
English

Ffitrwydd diderfyn gydag Abertawe Actif

Mynnwch sesiynau campfa, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon raced gyda'ch Aelodaeth Abertawe Actif

Woman press ups

Fel aelod o Abertawe Actif, mae gennych fynediad i bopeth y mae ei angen arnoch i gyflawni'ch nodau ffitrwydd.

Os ydych yn ceisio cadw'n heini neu os ydych yn hyfforddi ar gyfer 10k, rydych yn gwybod y byddwch yn dod o hyd i'r cyfleusterau a'r dosbarthiadau perffaith i chi yn ein 5 canolfan hamdden Abertawe Actif.

Hefyd, gydag aelodaeth Abertawe Actif, byddwch yn cael defnydd diderfyn o'r cyfleusterau ym mhob canolfan Abertawe Actif. Mae hynny'n cynnwys ein campfeydd, ein pyllau nofio, ein chwaraeon raced a'n dosbarthiadau ffitrwydd.

Hyn i gyd am un pris. Dim cyfyngiadau, dim taliadau amseroedd prysur, dim costau ychwanegol - un aelodaeth, mynediad diderfyn.

Felly am beth rydych yn aros? Gweler ein tudalen aelodaeth am yr holl wybodaeth a bod yn aelod heddiw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM