Chwilio'r wefan
English

Cyflogi rhywun fel Cynorthwy-ydd Personol Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth ac adnoddau i'r rhai sy'n cyflogi Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol.

Pecyn cymorth i gyflogwyr

Mae'r Cyngor Gofal wedi llunio pecyn cymorth ar-lein i gyflogwyr taliadau uniongyrchol a'u cynorthwywyr personol. Caiff y pecyn cymorth ei ddatblygu a'i lywio gan grŵp a oedd yn cynnwys sefydliadau sy'n cefnogi cyflogwyr a chynorthwywyr personol, awdurdodau lleol a chyflogwyr taliadau uniongyrchol.

Mae'r pecyn cymorth yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ac arweiniad, syniadau ac enghreifftiau o arfer da a fydd yn helpu derbynwyr taliadau uniongyrchol sy'n gyflogwyr i gefnogi eu cynorthwywyr personol i fagu'r sgiliau y mae arnynt eu hangen i fod yn hyderus ac yn gymwys yn eu rolau. Gall helpu gyda'ch rôl fel cyflogwr, o ystyried y sgiliau, yr wybodaeth a'r agweddau y gallwch chwilio amdanynt pan fyddwch yn cyflogi cynorthwywyr personol, i ffyrdd gwahanol o fynd i'r afael â'u dysgu a'u datblygu.

Tîm Byw'n Annibynnol

Gall Tîm Byw'n Annibynnol y Cyngor yn cynnig cyngor a chefnogaeth i ddefnyddwyr Taliadau Uniongyrchol sydd ag angen i recriwtio cynorthwy-ydd personol.

Cysylltwch â nhw ar 01792 636445 neu e-bostiwch independentliving@swansea.gov.uk

Ffynonellau eraill o wybodaeth

Mae gan Compass Independent Living, ein darparwr cymorth cyflogres gontract, gwybodaeth ddefnyddiol a dolenniYn agor mewn ffenest newydd ar eu gwefan (yn Saesneg).

Hefyd mae gan Gwasanaeth Cynghori Ariannol gwybodaeth am gyflogi rhywun i roi cymorth gyda'ch gofalYn agor mewn ffenest newydd ar eu wefan.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM