Chwilio'r wefan
English

Gweithio fel Cynorthwy-ydd Personol Gofal Cymdeithasol

Os cewch eich cyflogi fel Cynorthwy-ydd Personol neu rydych yn ystyried gweithio mewn rôl debyg, mae rhai adnoddau defnyddiol i'ch helpu.

Beth yw Cynorthwy-ydd Personol?

Caiff cynorthwywyr personol eu cyflogi gan lawer o bobl, gan gynnwys pobl hŷn, pobl anabl a rhieni plant anabl, er mwyn darparu gofal a chefnogaeth fel rhan o ymrwymiad i'r hyn a adwaenir fel 'gofal personol'.  Maent yn cael eu hadnabod weithiau fel Cynorthwywyr Cefnogi Byw'n Annibynnol.

Llawlyfr Ar-lein ar gyfer Cynorthwy-ydd PersonalYn agor mewn ffenest newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu partneriaeth o sefydliadau i ddatblygu'r llawlyfr a'r offeryn dysgu amlgyfryngau ar-lein hwn. Mae'n rhoi ffordd gyfredol a hygyrch o ddysgu mwy am rôl y Cynorthwy-ydd Personol (CP) i unrhyw un sydd eisoes yn gweithio fel CP mewn gofal cymdeithasol neu sy'n ystyried ymuno â'r proffesiwn. Mae'n galluogi'r bobl hynny i gael ymwybyddiaeth o'r materion allweddol y mae pob CP yn eu hwynebu a chael mynediad i fwy o wybodaeth, dysgu a chefnogaeth.

Pecyn cymorth i gyflogwyr

Mae'r Cyngor Gofal wedi llunio pecyn cymorth ar-lein i gyflogwyr taliadau uniongyrchol a'u cynorthwywyr personolYn agor mewn ffenest newydd

Gwneud cais

Mae amryw o swyddi Cynorthwywyr Cefnogi Byw'n Annibynnol ar gael yn ardal Abertawe.

Darganfyddwch fwy a gwneud cais Swyddi Gwag Cynorthwywyr Cefnogi Byw'n Annibynnol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM