Toglo gwelededd dewislen symudol

Parc Prospect, Queensway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Datblygiad diwydiannol sy'n cynnwys dau adeilad gydag iard ac ardal parcio ceir.

Prospect Park, Queensway

Rhif Adnabod yr Eiddo: 1
Cyfeiriad: Parc Prospect, Queensway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe SA5 4ED
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 22,500 tr sg/2,090 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Datblygiad diwydiannol dau adeilad gydag iard ac ardal parcio ceir. Mae deiliaid diweddar yn cynnwys Hall and Roche Logistics.

Close Dewis iaith