Chwilio'r wefan
English
Paper with holes at the top

Nodiadau arweiniol ar gyfer ceisiadau cynllunio - datblygiadau preswyl gan bobl nad ydynt yn ddeiliaid tai

Mae'r nodiadau hyn wedi'u llunio i helpu i hysbysu a chynghori darpar ddatblygwyr cynlluniau preswyl, yn enwedig ar gyfer cynigion sy'n groes i'r polisi cynllun datblygu mabwysiedig

PDF Document Nodiadau cyfarwyddyd dylunio preswyl i bobl nad ydynt yn ddeiliaid tai – Tachwedd 2015 (PDF, 82KB)Yn agor mewn ffenest newydd: Mae'r cyngor wedi llunio arweiniad i helpu i baratoi ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau preswyl gan bobl nad ydynt yn ddeiliaid tai.

Ceir gofynion statudol i gyflwyno datganiad dylunio a mynediad gyda rhai ceisiadau cynllunio  ar gyfer datblygiadau sylweddol a cheisiadau mewn ardaloedd cadwraeth, yn ogystal â cheisiadau caniatâd adeiladau rhestredig.  Mae'r adran hon yn nodi pan fo angen  Datganiadau dylunio a mynediad  a'r hyn y mae'n rhaid iddynt gynnwys.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM