Chwilio'r wefan
Hammer

Y Gronfa Adnewyddu

Gallwch wneud gwahaniaeth, buddsoddwch yn nyfodol eich theatr.

Fel y gwyddoch, Theatr y Grand Abertawe yw un o theatrau mwyaf poblogaidd a phrysur Cymru. Ein nod yw darparu'r profiad theatraidd gorau posib i chi - ein noddwyr - bob tro y byddwch yn ymweld. Er mwyn sicrhau y bydd gan genhedloedd y dyfodol hefyd y cyfle i fwynhau pethau gwych yn y Grand, rydym wedi cyflwyno ymgyrch er mwyn adnewyddu ardaloedd allweddol y theatr.

Er mwyn helpu i dalu am y gwaith angenrheidiol hwn, rydym wedi cyflwyno cyfraniad cronfa Adnewyddu o £1 at bob tocyn. Dyma fydd eich buddsoddiad chi yn nyfodol eich theatr leol. Mae theatrau megis y Theatr Newydd, Caerdydd, y Birmingham Hippodrome a nifer o Theatrau West End Llundain wedi cyflwyno ymgyrchoedd tebyg ac mae'n gwneud gwahaniaeth mawr iddynt.

Felly cadwch lygad ar ein gwefan ac ar fyrddau Blaen Tŷ am fwy o fanylion am sut y bydd arian yn cael ei wario. Neu yn syml, gofynnwch i aelod o staff.

Os hoffech wneud cyfraniad ychwanegol, anfonwch siec i'r Gronfa Adnewyddu, Theatr y Grand, Abertawe, Stryd Singleton, Abertawe, SA1 3QJ

Os hoffech chwarae rhan hyd yn oed yn fwy yn yr ymgyrch, mae hefyd gyfle i brynu plac cyflwyno i'w osod ar un o'r seddau yn y brif theatr am 10 mlynedd. Gall fod yn anrheg wych neu'n atgof parhaol o rywun sy'n annwyl i chi. Gweler y tabl isod am fanylion llawn.

Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth barhaus i'n helpu i godi'r arian angenrheidiol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM