Toglo gwelededd dewislen symudol

Parc Busnes SA1, Heol Langdon, Glannau SA1

AR OSOD: Mae'r safle'n gyfadeilad diwydiannol amlosod sy'n cynnwys swyddfa yn y blaenlun gyda mwy o unedau diwydiannol yn y cefn.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 6
Cyfeiriad: Parc Busnes SA1, Heol Langdon, Glannau SA1 8PB
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lamber Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 5,500 i 69,999 tr sg/511 i 6,503 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae Parc busnes SA1 yn rhan o hen ffatri AWCO y gellir cael mynediad iddi o ffordd ddeuol yr A483 sef Ffordd Fabian. Ceir llwybrau cyfathrebu da i ganol dinas Abertawe a chyffordd 42 traffordd yr M4.Mae deiliaid blaenllaw yn y cyffiniau'n cynnwys Sinclair Mercedes a delwriaethau Audi, McDonalds a gwesty'r Ibis.

Cyfadeilad diwydiannol amlosod yw'r safle hwn sy'n cynnwys swyddfa yn y blaenlun a mwy o unedau diwydiannol yn y cefn. Mae digon o leoedd parcio ar gael. Mae'r lle a gynigir mewn gweddlun amlwg ar ymyl Ffordd Fabian.

Close Dewis iaith