Chwilio'r wefan
English
blwch offer.

Rhaglenni Atgyweiriadau Cynlluniedig

Mae gennym raglen atgyweiriadau cynlluniedig sy'n cynnwys cynnal a chadw arferol a gwelliannau hir dymor.

Rhaglenni cynnal a chadw cylchol yw atgyweiriadau sy'n ofynnol ar adegau rheolaidd. O achos hyn mae'n bosib i ni gynllunio ymlaen llaw, e.e. gwasanaethu nwy, paentio a chynnal a chadw lifftiau.

Rhaglenni cynnal a chadw cynlluniedig yw'r atgyweiriadau y gall yr Adran Tai eu cynllunio ymlaen llaw, trwy ddefnyddio'r dyraniad blynyddol o adnoddau. Mae'r rhaglenni cynnal a chadw cynlluniedig yn cynnwys gosod ffenestri a drysau allanol PVCu newydd, a gosod systemau gwres canolog a cheginau ac ystafelloedd ymolchi modern.

Pa mor aml mae hyn yn digwydd?

Cynnal a chadw cylchol

Ein nod yw:

  • Addurno'r tu allan i bob cartref ac ardaloedd cymunedol mewnol bob 12 mlynedd
  • Profi pob gosodiad trydanol mewn cartref bob 10 blwyddyn
  • Gwasanaethu pob system gwres canolog cartref bob blwyddyn
  • Gwasanaethu lifftiau cymunedol bob blwyddyn

Rhaglenni cynnal a chadw cynlluniedig

Cysylltwch â'ch Swyddfa Dai Ranbarthol leol i dderbyn gwybodaeth am unrhyw raglenni cynnal a chadw cynlluniedig sydd i'w rhoi ar waith yn eich ardal.

Beth yw gwaith sylweddol?

Gwaith sylweddol yw cynllun lle defnyddir sawl elfen pwysig o waith adeiladu i adnewyddu eiddo/adeilad. Mae hyn yn cynnwys gwaith ar gyfer cytundeb gwaith sylweddol.

Dogfen rwymol yw cytundeb gwaith sylweddol sydd â'r nod o roi llais i denantiaid y mae gwaith sylweddol wedi effeithio arnynt. Ar gynlluniau lle bydd tenantiaid yn byw yn eu cartrefi eu hunain yn ystod y gwaith, gallent gael eu cynrychioli, ar gais, gan Grŵp Cynghori ar Adeiladu (GCA). Bydd y grŵp yn cwrdd yn rheolaidd trwy gydol y gwaith.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM