Chwilio'r wefan
English
Cog

Hawl i Atgyweirio

Mae'r cynllun yn eich galluogi chi, fel cwsmer o Ddinas a Sir Abertawe, i roi gwybod i ni os ydych yn dymuno i ni benodi contractwr arall.

Ni fydd hyn yn digwydd oni bai nad yw atgyweiriadau penodol yn cael eu cwblhau o fewn yr amser targed penodedig.  

Os nad yw'r ail gontractwr, sydd wedi'i benodi gan y Cyngor, yn ymweld â chi,  efallai bydd hawl gennych i hawlio iawndal.

I gael mwy o wybodaeth am hyn neu os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn ag atgyweiriad, cysylltwch â'ch Swyddfa Dai Ranbarthol leol a all eich helpu ymhellach. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM