Chwilio'r wefan
English
Spanner

Cysylltwch â ni am atgyweiriad

Gallwch gysylltu â ni am gyngor neu i ymholi am ein gwasanaeth atgyweirio mewn gwahanol ffyrdd.

Os oes gennych ymholiadau ynghylch pa waith atgyweirio y byddwn yn ei wneud yn eich eiddo, darllenwch yr wybodaeth yn yr PDF Document Arweiniad i'ch tenantiaeth newydd y cyngor (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Y ffordd fwyaf cyflym ac effeithlon i roi gwybod am atgyweiriad yw trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein Cais am atgyweiriad cartref.

Y mwyaf manwl yr wybodaeth a ddarperir, y mwyaf tebygol y bydd yr atgyweiriad yn cael ei gyflawni yn ystod yr ymweliad cyntaf gan ein crefftwr. 

Gallwch chi gysylltu â ni dros y ffôn os nad ydych yn gallu defnyddio ein ffurflen ar-lein. Gallwch wneud cais am atgyweiriad, ymholi am ba atgyweiriadau y byddwn yn eu gwneud yn eich cartref, derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am atgyweiriadau sy'n weddill neu gael cyngor cyffredinol.

Ffoniwch y Ganolfan Alwadau Atgyweiriadau Tai ar 01792 635100. Rydym ar agor o dydd Llun i ddydd Iau: 8:30am - 5:00pm a dydd Gwener: 8.30am - 4.30pm.  

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth atgyweiriadau mewn argyfwng i ddelio ag atgyweiriadau brys y mae angen eu gwneud y tu allan i oriau gwaith arferol. 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM