Chwilio'r wefan
English
Network 50+

Rhwydwaith 50+ Abertawe

Nod y rhwydwaith yw hybu lles pobl sy'n 50 oed ac yn hŷn, a'u hannog i gymryd rôl lawn a gweithredol ym mhob agwedd o fywyd ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Swansea Network 50+ logo

I'r diben hwn mae'n darparu gwybodaeth i'r grŵp oedran hwn ac yn eu galluogi i leisio'u barn ac ymateb a dylanwadi ar y polisïau, y mentrau a'r penderfyniadau sy'n effeithio arnynt yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 

Sefydlwyd Rhwydwaith 50+ Abertawe yn 2004 yn dilyn cam cyntaf strategaeth Lywodraeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn. Mae'r rhwydwaith yn cael ei gefnogi gan grant Strategaeth Pobl Hŷn Dinas a Sir Abertawe Llywodraeth Cymru.

Mae'n rhad ac am ddim i unrhyw breswylwyr o Ddinas a Sir Abertawe sy'n hyn na 50 mlwydd oed ymaelodi â'r rhwydwaith.

Yn ogystal â'n haelodaeth unigol, mae'r rhwydwaith hefyd yn cadw cronfa ddata o grwpiau a sefydliadau lle mae eu haelodau i gyd, neu yn bennaf, dros 50 mlwydd oed.

Grŵp Cyfeirio Rhwydwaith 50+ Abertawe

Caiff aelodau'r rhwydwaith, sydd â'r gallu i roi o'u hamser, ymuno â Grŵp Cyfeirio'r Rhwydwaith sy'n cynrychioli ac yn hyrwyddo buddiannau a materion pobl hŷn. Mae'r gwaith yn cael ei gyfeirio trwy ddulliau ymgysylltu'r rhwydwaith ar y Grwpiau Cynllunio Heneiddio'n Dda Abertawe, Cynllun Strategaeth Abertawe ar gyfer Pobl Hŷn ac mewn cyfarfodydd eraill perthnasol.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r rhwydwaith, cysylltwch â'r Tîm Mynediad i Wasanaethau ar 01792 636736 neu e-bostiwch dros50@abertawe.gov.uk.

 

Ymaelodi â Rhwydwaith 50+ Abertawe

Os ydych chi ac/neu grwpiau yr ydych yn rhan ohonynt am ymaelodi â Rhwydwaith 50+, yna rhowch wybod i ni drwy gwblhau'r ffurflen isod.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM