Chwilio'r wefan
English
Tick in a box

Trefniadau Derbyn 2021/2022

Ceisiadau Lleoli cychwynnol, Dewis Rhieni a Throsglwyddo

Derbyn i Ddosbarthiadau Meithrin - 2021/2022

Ceisiadau lleoli cychwynnol, dewis rhieni a throsglwyddo.

Ysgol cynradd (Derbyn) 2021/2022

Ceisiadau lleoli cychwynnol, dewis rhieni a throsglwyddo.

Trefniadau Derbyn Uwchradd 2021/2022

Ceisiadau lleoli cychwynnol, dewis rhieni a throsglwyddo.

Trefniadau Derbyn - Ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol

Penderfynir ar geisiadau i ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol drwy gyfeirio at y meini prawf derbyn a osodwyd gan y Corff Llywodraethu. (Cyrff Llywodraethu Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir sy'n gyfrifol am bennu eu trefniadau derbyn hwy).

Derbyniadau i'r Chweched Dosbarth 2021/2022

Meini Prawf Mynediad 2021/2022.

Y broses apêl

Os gwrthodwyd eich cais oherwydd bod yr ysgol wedi dyrannu hyd at y Nifer Derbyn, mae gennych hawl i apeilo.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM