Chwilio'r wefan
English

Gweithdy Tabledi a Ffonau Symudol

Sesiwn 1:1 yn cynnig cyngor a chymorth i ddefnyddwyr tabledi a ffonau symudol. Rhaid cadw lle ar y sesiynau hanner awr hyn ymlaen llaw. Ffoniwch 01792 636464.

4 Medi 2019
3.30PM. Tan 5.00pm. Dydd Mercher cyntaf y mis.
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Llyfrgell Ganolog Abertawe
Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN. Yn yr Ystafell Ddarganfod ar y llawr cyntaf.

Sesiynau 1:1 misol i ddechreuwyr i'r rheiny y mae angen cyngor neu gymorth arnynt gyda defnyddio tabledi a ffonau symudol. Rhaid cadw lle.

Ffôn: 01792 636464
Wedi'i bweru gan GOSS iCM