Chwilio'r wefan
English
Book closed

Arweiniad Cyffredinol i Aelodau Statudol, Cyfranogwyr a Wahoddir a Phartneriaid

Mae'r arweiniad hwn yn rhoi'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch i fod yn aelod, yn berson gwahoddedig neu'n bartner Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe.  Mae'n rhoi cyngor i chi ar sut i weithio'n effeithiol ac yn dweud wrthych yr hyn y mae angen i chi ei wneud er mwyn cydymffurfio ag arweiniad statudol Llywodraeth Cymru.

I gael gwybodaeth gyffredinol am Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe, gweler yr Arweiniad Cyffredinol.

Y fframwaith cyfreithiol

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe (y bwrdd) yn fwrdd statudol a sefydlwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae gwybodaeth am y ddeddf ar gael ar wefan Y Gymru a Garem.

Mae'r Canllawiau Statudol ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM