Chwilio'r wefan
English

Cefnogaeth i'r bwrdd

Mae gofyn i Ddinas a Sir Abertawe ddarparu cefnogaeth weinyddol i'r bwrdd. Mae hyn yn cynnwys:

  • Sicrhau bod bwrdd y gwasanaethau cyhoeddus yn sefydledig ac yn cwrdd yn rheolaidd
  • Gweithio gydag aelodau eraill o'r Grŵp Craidd i lunio'r agenda a'r papurau comisiynu ar gyfer cyfarfodydd mewn partneriaeth gyfartal â'r aelodau craidd.
  • Gwahodd cyfranogwyr a rheoli presenoldeb
  • Gweithio ar yr adroddiad blynyddol
  • Paratoi tystiolaeth ar gyfer y panel craffu

Fodd bynnag, y bwrdd cyfan sy'n gorfod penderfynu sut bydd yn darparu adnoddau ar gyfer y swyddogaethau y mae'n rhai iddo eu cyflawni, ac mae gan bob aelod statudol gyfrifoldeb cyfartal am hyn. Caiff Aelodau Statudol eu gwahodd hefyd i gyfrannu at gostau ariannol cefnogaeth weinyddol hefyd (ond nid yw'n ofynnol iddynt wneud hynny).

Yn ogystal â chefnogaeth weinyddol, cyfrifoldeb y bwrdd yw penderfynu ar y modd priodol a chymesur o ddarparu adnoddau ar gyfer ei gyd-swyddogaethau.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM