Chwilio'r wefan
English
Takeaway menu

Cyfraith bwyd a siopau cludfwyd

Yn ôl cyfraith bwyd, ni ddylai deunydd labelu, hysbysebu na chyflwyno bwyd, na'r wybodaeth sydd ar gael amdano, gamarwain cwsmeriaid.

Er mwyn i'r bwyd rydych yn ei werthu gael ei ddisgrifio'n gywir, gwiriwch y labeli, y manylebau, y dogfennau dosbarthu a'r anfonebau o ran bwyd a gaiff ei baratoi a chynhwysion. Gall manylebau nwyddau newid dros amser, felly gwiriwch yn rheolaidd.

Mae'r canllaw hwn yn cwmpasu'r gofynion cyfreithiol o ran y meysydd safonau masnach canlynol:

  • Disgrifiadau sy'n berthnasol i fwyd a diod.
  • Bwyd wedi'i addasu'n enetig a bwyd wedi'i arbelydru. 
  • Alergeddau bwyd.
  • Lliwiau mewn cludfwydydd.
  • Labelu bwyd.
  • Samplo bwyd gan swyddogion awdurdodedig.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM