Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynorthwyydd Llwyfan Wrth Gefn (dyddiad cau: 30/06/24)

£23,114 y flwyddyn pro rata. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Cynorthwyydd Llwyfan Wrth Gefn (Contract Dim Oriau) yn adeiladau mawreddog Theatr y Grand a Neuadd Brangwyn.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Llwyfan Wrth Gefn
Rhif y swydd: PL.73172
Cyflog: £23,114 y flwyddyn pro rata
Disgrifiad swydd: Disgrifiad swydd - Cynorthwyydd Llwyfan Wrth Gefn (PL.73172) (PDF) [209KB]
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am y swydd

Dyddiad cau: 11.59pm, 30 Mehefin 2024

Mwy o wybodaeth

Mae cyfle wedi codi yn Theatr y Grand/Neuadd Brangwyn am Gynorthwyydd Llwyfan Wrth Gefn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo'r Tîm Technegol o ran Gosod a Thynnu'r set gan gynnwys gosodiadau llwyfan ac ystafelloedd yn Theatr y Grand Abertawe a Neuadd Brangwyn. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo'r Tîm Technegol i sicrhau bod gofynion technegol artistiaid a chynyrchiadau sy'n ymweld yn cael eu bodloni'n iawn ar y llwyfan a thu ôl i'r llwyfan, gan sicrhau hefyd bod yr holl ardaloedd cysylltiedig yn cael eu cynnal a'u cadw mewn cyflwr glân, diogel a phriodol.

Mae'r gwaith o natur gorfforol a bydd yn cynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus ac oriau anghymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â Louise Evans (Rheolwr Gweithrediadau) ar 01792 478501.

Diogelu
Yng Nghyngor Abertawe yr egwyddor yw "Busnes Pawb yw Diogelu", ac mae hyn yn berthnasol I holl weithwyr Cyngor Abertawe, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a chontractwyr. 
I gael rhagor o fanylion ewch I https://www.abertawe.gov.uk/diogelucorfforaethol

Gellir cyflwyno ceisiadau am swyddi yn Gymraeg. Ni chaiff cais a gyflwynir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Close Dewis iaith