Chwilio'r wefan
English
Dog icon 5

Dechrau Gorau - Chwarae

Rydyn ni'n chwarae gyda'n plant i gael hwyl a chadw'n heini.

Sammy Jack

Mae chwarae gyda'n plant yn un o agweddau pwysicaf ar roi'r dechrau gorau iddyn nhw mewn bywyd. Ond pam ydyn ni'n chwarae gyda'n plant a beth yw'r fantais iddyn nhw?

Mae chwarae gyda'n gilydd yn helpu ein plant i ddysgu:

  • cerdded, rhedeg, neidio a chydbwyso
  • cymryd tro a gwneud ffrindiau
  • archwilio'u hemosiynau a'u teimladau
  • datblygu chwilfrydedd am yr hyn sydd o'u cwmpas a'r hyn sy'n ddiddorol
  • datblygu eu cydsymud llaw a llygaid
  • atgyfnerthu eu perthynas a chi ac eraill
  • cadw'n heini ac yn iach
  • Gall chwarae baglu helpu i baratoi at fywyd

Mae ymchwil yn dangos mai, yn aml, y plant sy'n chwarae gyda'u rhieni ac yn siarad a nhw pan maen nhw'n ifanc iawn yw'r rhai sy'n gwneud orau yn yr ysgol.

Chwarae gyda fi a gwen, nid sgrin.

Swimming fun

Best Start footer image Welsh 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM