Chwilio'r wefan
English
Dog icon 2

Dechrau Gorau - Darllen

Rydyn ni'n mwynhau darllen gyda'n plant

Gemma Jack

Pam mae'n bwysig ein bod ni'n darllen gyda'n plant?

Bydd darllen llyfrau syml gyda phlant o oed cynnar yn:

  • ehangu eu geirfa
  • gwella'u cof
  • eu helpu i ddod i'r arfer a gwrando
  • eu helpu i fod yn ddarllenwyr da trwy rannu llyfrau
  • atgyfnerthu perthynas trwy gwtsio gyda'ch gilydd a darllen
  • ennyn chwilfrydedd

Grandpa and Flap

Best Start footer image Welsh

Wedi'i bweru gan GOSS iCM