Chwilio'r wefan
English
Dog icon 6

Dechrau Gorau - Trefnau Arferol

Mae gennym drefnau arferol i helpu ein plant i ganolbwyntio a theimlo'n ddiogel.

Jeffrey Jack

Gall trefnau arferol helpu i greu arferion iach, a bod yn ffordd ymarferol a difyr o baratoi ar gyfer dysgu. Gall trefnau arferol eich teulu fod yn wahanol i deuluoedd eraill.

Gall trefnau arferol helpu i:

  • ddechrau arferion iach fel brwsio dannedd a golchi dwylo
  • creu profiad amser gwely da
  • annog ymddygiad cadarnhaol
  • cadw plant yn ddiogel - fel golchi'r dwylo cyn bwyta, neu ddal llaw oedolyn wrth groesi'r ffordd
  • paratoi plant at strwythur y feithrinfa a'r ysgol
  • cael noson dda o gwsg sy'n helpu wrth ddatblygu ymennydd
  • rhoi amser personol i CHI!

Nid yw trefn arferol yn golygu bod yn rhaid trefnu pob munud o'r dydd i'r dim - mae hyblygrwydd o bwys.

Nid oes rhaid i drefnau arferol fod yn ddiflas. Dylent gynnwys gweithgareddau difyr a phethau i edrych ymlaen atyn nhw.

Best Start footer image Welsh

Wedi'i bweru gan GOSS iCM