Chwilio'r wefan
English
Dog icon 1

Dechrau Gorau - Amser o safon

Rydyn ni'n treulio amser o safon gyda'n plant i'w helpu i ddatblygu.

Mack Jack

Chi fydd tegan gorau'ch baban!

Bydd treulio amser gyda'ch gilydd yn helpu'ch plant mewn cynifer o ffyrdd:

  • Mae babanod yn dysgu eu hiaith gennych chi.
  • Mae'ch baban yn dibynnu arnoch chi am ei ddiogelwch.
  • Bydd llawer o brofiadau cadarnhaol yn helpu ymennydd eich baban i ddatblygu.
  • Bydd eich baban yn teimlo'n ddiogel gyda rhiant gofalgar, sylwgar.
  • Bydd eich plentyn yn magu hyder gyda sylfaen gariadlon, ddiogel.
  • Bydd eich plentyn yn teimlo ei fod o bwys.

 

Best Start footer image Welsh

Wedi'i bweru gan GOSS iCM