Chwilio'r wefan
English
Dog icon 3

Dechrau Gorau - Meithrinfeydd a Chylchoedd Chwarae

Rydyn ni'n gwybod mae mewn meithrinfeydd a chylchoedd chwarae mae ein plant yn dysgu ac yn gwneud ffrindiau newydd.

Seren Jack

Mae mynd i gylchoedd chwarae neu feithrinfeydd yn gallu helpu plant i:

 • ddysgu trwy brofiadau ymarferol a dysgu gweithredol er mwyn deall y byd
 • deall a defnyddio'u gwybodaeth bresennol trwy chwarae
 • dysgu am gefeillgarwch sy'n bwysig ar gyfer eu twf a'u datblygiad
 • profi lleoedd newydd a chael amser i ddatblygu gyfeillgarwch a dysgu sgiliau newydd mewn amgylchedd cefnogol
 • meddwl drostyn nhw eu hunain mewn amgylcheddau gwahanol ac, o ganlyniad, yn fwy tebygol o ddysgu sgiliau annibynnol
 • dysgu trwy chwarae gydag eraill ac archwilio amgylcheddau newydd

Mae grwpiau rhieni a phlant bach yn sesiynau anffurfiol a gynhelir gan aelodau gwirfoddol o'r gymuned. Maen nhw fel arfer yn cynnwys chwarae am ddim gydag efallai stori, sesiwn gyd-ganu, neu sesiwn grefftau i gymryd rhan ynddi. Mae cornel fabanod gan y rhan fwyaf o grwpiau i famau newydd wneud ffrindiau a mwynhau coffi.

Mae darpariaeth cyn oed ysgol neu ysgol feithrin yn sefydliad addysgol neu'n lle dysgu sy'n cynnig addysg plentyndod cynnar i blant rhwng tair a phum mlwydd oed, cyn iddyn nhw ddechrau addysg orfodol yn yr ysgol gynradd. Gellir ei gweithredu'n breifat neu gan y llywodraeth a gall y costau gael eu cymorthdalu. Yn aml bydd adran feithrin gan ysgolion i helpu plant i ddod i'r arfer a dod i mewn i'r ysgol.

Awgrymiadau da Dechrau Gorau ar gyfer meithrinfeydd a chylchoedd chwarae

 • Cysylltu a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe - gall helpu i ddod o hyd i gylch chwarae neu ofal plant yn eich ardal chi
 • Mae cyfeillgarwch plant a'i gilydd yn bwysig ar gyfer eu twf a'u datblygiad
 • Mae plant sy'n meddwl drostyn nhw eu hunain mewn amgylcheddau eraill yn fwy tebygol o ddysgu sgiliau annibynnol
 • Mae plant yn dwlu ar ddysgu pan fo diddordeb gyda nhw mewn chwarae
 • Sicrhau bod y feithrinfa wedi'i hachredu'n briodol - bydd gan yr holl rai a argymhellir gan Gyngor Abertawe'r safonau cywir

Lle i ddod o hyd i feithrinfeydd a chylchoedd chwarae yn Abertawe

Bydd chwiliad cyflym ar y rhyngrwyd yn codi llawer o feithrinfeydd a chylchoedd chwarae yn Abertawe neu gallwch chi ddefnyddio ein Cyfeiriadur gofal plant

Dilynwch dudalennau Facebook Dechrau Gorau Abertawe i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn Abertawe.

Best Start footer image Welsh

Wedi'i bweru gan GOSS iCM