Toglo gwelededd dewislen symudol

Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr-agored (dyddiad cau: 02/07/24)

£25,979 y flwyddyn (pro-rata). Rydym yn chwilio am hyfforddwyr profiadol, cymwys i ymuno â'n tîm. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan unigolion uchelgeisiol ac arloesol sydd â phrofiad o weithio mewn arddull neu leoliad cynhwysol.

Teitl y swydd: Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr-agored
Rhif y swydd: SS.61577
Cyflog: £25,979 y flwyddyn (pro-rata)
Disgrifiad swydd: Disgrifiad swydd - Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr-agored (SS.61577) (PDF) [239KB]
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am y swydd SS.61577


Dyddiad cau: 11.59pm, 2 Gorffennaf 2024 

 

Mwy o wybodaeth

Rydym am ehangu ein cronfa o hyfforddwyr llanw i gefnogi rhedeg ein rhaglenni gweithgaredd anturus.  Mae hon yn swydd sero awr, dymhorol.

Mae ein canolfan breswyl, Tŷ Borfa ym Mhort Einon, wedi bod yn croesawu plant a phobl ifanc Abertawe ers cenedlaethau ac rydym yn ymdrechu i wella a datblygu'r gwasanaeth hwnnw bob blwyddyn.

Rydym yn chwilio am hyfforddwyr profiadol, cymwys i ymuno â'n tîm.  Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan unigolion uchelgeisiol ac arloesol sydd â phrofiad o weithio mewn arddull neu leoliad cynhwysol.

Anogir y rhai sydd heb brofiad neu gymwysterau, ac sydd am ddechrau gyrfa mewn gweithgareddau awyr agored, i wneud cais i'n cronfa ryddhad o Arweinwyr Gweithgareddau, sy'n cyflwyno ein rhaglenni gweithgareddau anturus ac a allai gael y cyfle i hyfforddi fel Hyfforddwyr Gweithgareddau Awyr Agored.

Os am ragor o wybodaeth neu am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Ceri Butcher drwy Ceri.Butcher@swansea.gov.uk yn y lle cyntaf.

Diogelu
Yng Nghyngor Abertawe yr egwyddor yw "Busnes Pawb yw Diogelu", ac mae hyn yn berthnasol I holl weithwyr Cyngor Abertawe, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a chontractwyr. 
I gael rhagor o fanylion ewch I https://www.abertawe.gov.uk/diogelucorfforaethol

Gellir cyflwyno ceisiadau am swyddi yn Gymraeg. Ni chaiff cais a gyflwynir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.
 

Close Dewis iaith