Toglo gwelededd dewislen symudol

Rheolwr Gwasanaethau Cleientiaid (dyddiad cau: 07/06/24)

£43,421 - £47,420 y flwyddyn. Swydd wag ar gontract cyfnod penodol o ddwy flynedd ar gyfer Syrfëwr Siartredig Ymarfer Cyffredinol Cymwysedig.

Teitl y swydd: Rheolwr Gwasanaethau Cleientiaid
Rhif y swydd: PL.66463
Cyflog: £43,421 - £47,420 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  Rheolwr Gwasanaethau Cleientiaid (PL.66463) Disgrifiad swydd (PDF) [233KB]
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am y swydd 


Dyddiad cau:: 11.59pm, 7 Mehefin 2024


Mwy o wybodaeth

Mae'r tîm Gwasanaethau Eiddo angen syrfëwr siartredig cymwys sydd ag o leiaf tair blynedd o brofiad perthnasol. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus reoli rhestr achosion amrywiol ac eang,  gan gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau syrfëwr ystadau er mwyn cefnogi'r cleient corfforaethol a chan roi cyngor a chymorth ynghylch eiddo yn ôl yr angen 

Byddai profiad o weithio o fewn llywodraeth leol ym meysydd trosglwyddo asedau Cymunedol, caffaeliadau tir ar gyfer priffyrdd, a phrynu gorfodol yn fuddiol ond nid yw'n hanfodol.
      

Diogelu
Yng Nghyngor Abertawe yr egwyddor yw "Busnes Pawb yw Diogelu", ac mae hyn yn berthnasol I holl weithwyr Cyngor Abertawe, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a chontractwyr. 
I gael rhagor o fanylion ewch I https://www.abertawe.gov.uk/diogelucorfforaethol

Close Dewis iaith