Chwilio'r wefan
English

Cludiant rhatach i bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed yng Nghymru

Os ydych chi rhwng 16 a 21 oed, gallwch dderbyn gostyngiad o 1/3 oddi ar gludiant ar fws gyda mytravelpass. Mae'r cerdyn am ddim.

I gael mwy o wybodaeth ac i wybod sut i wneud cais, ewch i'r wefan, https://fyngherdynteithio.llyw.cymru/cy/

Wedi'i bweru gan GOSS iCM