Chwilio'r wefan
English

Panel Ymchwilad Craffu ar ba mor barod yw plant i ddechrau'r ysgol: Pecyn agenda'r cyfarfod - 3 Tachwedd 2016, Ystafell Gyfarfod Cynghorwyr 235, Neuadd y Ddinas

Mae hwn yn becyn agenda ar gyfer cyfarfod y Panel Ymchwilad Craffu ar ba mor barod yw plant i ddechrau'r ysgol, a gynhelir ar 03.11.2016. Y brif eitem fydd ystyried pa mor barod yw plant i ddechrau'r ysgol yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM