Chwilio'r wefan
English

Panel Perfformiad Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: Pecyn agenda'r cyfarfod - 3 Tachwedd 2016, 12.00, Ystafell Bwyllgor 3B, Neudd y Ddinas

Pecyn agenda yw hwn ar gyfer cyfarfod Panel Perfformiad Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a gynhelir ar 3 Tachwedd 2016. Y brif eitem yw adroddiad ymgynghori adolygiad comisiynu'r cabinet ac amlinellau'r model gwasanaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM