Chwilio'r wefan
English

Gwneud cais i chwilio am fedd/amlosgiad unigol

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatâu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith yn ôl yr angen er mwyn diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni contract. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 3. Eich manylion
  1. Label
 4. Manylion y chwiliad*
  1. Helpwch ni drwy ddarparu cymaint o wybodaeth ag y gallwch.

   Ni allwn dderbyn degawd fel dyddiad marwolaeth; rhaid i chi ddarparu blwyddyn marwolaeth benodol a byddwn yn cynnal chwiliad o'r flwyddyn cyn ac ar ôl y dyddiad hwnnw.
 5. Math o chwiliad
  1. Chwilio am fedd/amlosgiad unigol (gwasanaeth safonol) = £6 fesul chwiliad

   Cynhelir chwiliad o fewn 5 niwrnod gwaith, lle bydd yr holl wybodaeth y ceir gafael arni'n cael ei hanfon atoch drwy'r post ar ffurf gopi cofrestredig o gofnod cofrestr.

 6. Ydych chi’n robot?
 7. Pan fyddwch yn clicio “cyflwyno”, byddwch yn cael eich cyfeirio i’n system dalu. Sicrhewch eich bod chi’n llenwi eich manylion banc cyn mynd ymlaen i gadarnhau’r taliad. Os nad ydym yn derbyn eich taliad, ni fyddwn yn gallu prosesu’ch archeb.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM