Chwilio'r wefan
English

Gwneud cais i chwilio am fedd/amlosgiad unigol

 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Eich manylion
  1. Label
 3. Gwybodaeth chwilio*
  1. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

   Mae gwybodaeth yn cynnwys enwau, dyddiadau geni, dyddiadau marw, oedran, cyfeiriad, rhif y bedd etc.
 4. Math o chwiliad
  1. Chwilio am fedd/amlosgiad unigol (gwasanaeth safonol) = £6 fesul chwiliad

   Cynhelir chwiliad o fewn 5 niwrnod gwaith, lle bydd yr holl wybodaeth y ceir gafael arni'n cael ei hanfon atoch drwy'r post ar ffurf gopi cofrestredig o gofnod cofrestr.

   Chwilio am fedd/amlosgfa unigol (gwasanaeth â blaenoriaeth) = £11 fesul chwiliad

   Cynhelir chwiliad ar yr un diwrnod (erbyn 2pm fan bellaf), lle bydd yr holl wybodaeth y ceir gafael arni yn cael ei hanfon atoch drwy'r post ar ffurf gopi cofrestredig o gofnod cofrestr.
  2. Dewiswch ba fath o chwiliad yr hoffech *
 5. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
 6. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
 7. Pan fyddwch yn clicio “cyflwyno”, byddwch yn cael eich cyfeirio i’n system dalu. Sicrhewch eich bod chi’n llenwi eich manylion banc cyn mynd ymlaen i gadarnhau’r taliad. Os nad ydym yn derbyn eich taliad, ni fyddwn yn gallu prosesu’ch archeb.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM