Chwilio'r wefan
English

Clwb Codau

Rhwydwaith ledled y wlad o glybiau codio ar ôl ysgol dan arweiniad gwirfoddolwyr i blant 9-13 oed.

3 Maw 2020
4.00PM. Tan 5.30pm. Dydd Mawrth cyntaf y mis.
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Llyfrgell Ganolog Abertawe
Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN. Yn yr Ystafell Ddarganfod.

Sesiynau ar ddydd Mawrth cyntaf a thrydydd dydd Mawrth y mis.

Cysylltwch â'r llyfrgell i gadw lle.

Ffôn: 01792 636464
Wedi'i bweru gan GOSS iCM