Chwilio'r wefan
English
Afal

Dechrau Gorau - Cadw'n iach

Rydym yn gofalu amdanom ein hunain a'n plant drwy geisio bod yn iach.

Sammy Jack

Gall cadw'n iach helpu gyda'r canlynol:

  • Arferion cyn amser gwely, fel brwsio dannedd
  • Treulio amser gyda'n plant, fel mynd am dro yn y goedwig gyda'n gilydd
  • Addysgu ein plant am arferion bwyta'n iach
  • Rhoi'r cyngor cywir ar faterion iechyd
  • Gwneud yn siwr bod ein himiwneiddiadau'n gyfoes
  • Osgoi problemau iechyd yn y dyfodol wrth i'n plant dyfu
  • Chwarae gyda'n plant
  • Mwynhau ein hamser gyda'n plant

Mae ffiw yn lledaenu'n hawdd a gall fod yn ddifrifol. Gall plant ledaenu'r feirws ymysg ei gilydd yn hynod o gyflym. Ewch i wedl os yw eich plentyn yn gymwys am frechlyn i helpu i'w hamddiffyn, a helpu i atal lledaenu ffiw: NHS Direct Wales flu checker

Swimming fun

Best start footer image 

Top tips for play

Gair i gall er mwyn cadw'n iach

Gair i galler mwyn cadw'ch teulu yn iach.

Adnoddau eraill er mwyn cadw'n iach

Gwasanaethau/adnoddau perthnasol eraill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM