Chwilio'r wefan
English

Panel Perfformiad Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: Pecyn agenda'r cyfarfod - 11 Ionawr 2017, 4:00pm, Ystafell Bwyllgor 3b, Neuadd y Ddinas

Pecyn agenda yw hwn ar gyfer cyfarfod Panel Perfformiad Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a gynhelir ar 11 Ionawr 2017. Y brif eitem yw cyflwyniad ar sut mae'r cyngor yn asesu ac yn darparu gofal i bobl ag anghenion iechyd meddwl.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM