Chwilio'r wefan
English
ticket

Cyfleusterau hurio yn y Parc

Mae Canolfan Ddarganfod Brynmill a Thŷ'r Blodau ar gael i'w hurio'n breifat ar gyfer amrywiaeth o bwrpasau.

Pu'n ai os ydych o grŵp cymunedol lleol, corff addysgol, elusen neu sefydliad preifat, mae ein lleoliadau blaengar , godidog yn sicr o ddiwallu'ch holl anghenion. Mae'r lleoliadau yn addas ar gyfer amrywiaeth o bwrpasau, gan gynnwys:

 • Cyfarfodydd ar gyfer grwpiau cymunedol, sefydliadau preifat a chyrff preifat
 • Darlithoedd, trafodaethau, sioeau sleidiau a gweithdai
 • Digwyddiadau (e.e. dosbarthiadau celf)
 • Arddangosfeydd
 • Partïon pen-blwydd plant
 • Ffotograffiaeth priodasau

Mae pob lleoliad yn gallu cynnwys hyd at 40 o bobl (arddull theatr). Mae'r ddau gyfleuster yn cynnwys cyfleusterau gwneud te a choffi, bwrdd gwyn, taflunydd (a gliniadur yn y ganolfan ddarganfod), ac maent yn cydymffurfio â DGSA.

Gellir dod o hyd i gostau hurio Canolfan Ddarganfod Brynmill a Thŷ'r Blodau ar gais. Ffoniwch:

Tŷ'r Blodau - Jeff Richards 01792 298637  neu  Kim Gorman 280210
Canolfan Ddarganfod - Sue Reed 01792 635415


Canolfan Ddarganfod Brynmill

Sgyrsiau ac Ymweliadau Addysgol
Pris: £4.00 y dysgwr

Gall y Tîm Adeiladau/Parciau/Datblygiad Cymunedol ddarparu sgyrsiau ac ymweliadau addysgol i ddysgwyr yn Ninas a Sir Abertawe.  Byddai'r gweithdai'n cynnwys:

Sesiwn 1 (Yr Helfa)*:

 • Helfa fân-filod (chwilio am bryfed)
 • Trafodaethau am gyfansoddiad pryfed
 • Trafodaethau am sut i wneud lleoedd yn fwy deniadol i bryfed fyw ynddynt
 • Defnyddio cyfarpar gwyddonol i archwilio pryfed yn fanylach
 • Archwilio'r pwll
 • Trin a thrafod pryfed.

 

Sesiwn 2 (Cwestiynau)*:

 • Pam mae angen gwe ar gorryn?
 • Beth mae pryfed yn ei fwyta?
 • Am faint o amser mae pryfed yn byw?
 • Oes gan fwydyn goesau?
 • Pam mae malwoden yn cario'i chartref?
 • Ydy pryfed yn dathlu pen-blwyddi?

 

Sesiwn 3 (Crefftau)*:

 • Creu gwas y neidr gan ddefnyddio adnoddau o flwch crefftau Canolfan Ddarganfod Brynmill.

*Yn cynnwys arddangosiadau

Byddai'r tîm hefyd yn hapus i gynnig gweithdy mwy pwrpasol sy'n seiliedig ar brosiect presennol eich dosbarth. Cysylltwch â ni i drafod y manylion a byddwn yn darparu cynllun wedi'i deilwra yn ôl eich anghenion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM