Chwilio'r wefan
English

Sioe Awyr Genedlaethol Cymru i ddychwelyd ym mis Gorffennaf

Gwnewch yn siŵr bod eich dyddiadur yn glir - rydym wedi cael cadarnhad fod Sioe Awyr Genedlaethol Cymru yn dychwelyd i Abertawe yn yr haf.

Red Arrows Air Show

Mae Cyngor Abertawe wedi cadarnhau y cynhelir y digwyddiad deuddydd hwn ddydd Sadwrn 1 Gorffennaf a dydd Sul 2 Gorffennaf.

Cynhaliwyd y sioe hon am y tro cyntaf yn 2007, a hon fydd y drydedd flwyddyn yn olynol iddi gael ei chynnal yn y ddinas.

Y llynedd, roedd y digwyddiad hwn, rhan o raglen ddigwyddiadau a gweithgareddau Joio Bae Abertawe, wedi denu dros 200,000 o wylwyr.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fenter, Datblygu ac Adfywio, "Yn ôl yn 2015, gwnaethom ymrwymiad i bobl Abertawe ac ymwelwyr â'r ddinas y byddem yn gwneud popeth y gallem i wneud y sioe'n ddigwyddiad blynyddol. Mae'r cadarnhad hwn ei bod yn dychwelyd ar gyfer y drydedd flwyddyn yn olynol yn dangos pa mor benderfynol ydym i wneud adloniant o'r radd flaenaf yn nodwedd reolaidd, allweddol o raglen ddigwyddiadau a gweithgareddau hynod amrywiol Joio Bae Abertawe, a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.

"Yn ogystal â phlesio cynulleidfa, mae'r nifer anferth o bobl a gaiff eu denu i'r ddinas ar gyfer y cyfuniad trawiadol o berfformiadau erobatig, hen awyrennau ac arddangosfeydd ar y ddaear yn rhoi hwb sylweddol hefyd i fusnesau lleol oherwydd caiff mwy o arian ei wario yn ein siopau, bwytai, lletyai gwely a brecwast, gwestai, tafarndai a busnesau eraill.

"Mae gwneud y sioe awyr yn un o'n digwyddiadau blaenllaw allweddol, a hynny bob blwyddyn, hefyd yn ei gwneud yn fwy dichonadwy o safbwynt masnachol, yn enwedig o ran nawdd a masnachwyr.

"Cafwyd cryn dipyn o ddiddordeb eisoes gan y sector preifat mewn cyfleoedd partneriaeth â'r cyngor ar gyfer y digwyddiad. Caiff manylion cynnwys y sioe awyr a phartneriaethau sydd wedi'u cadarnhau eu cyhoeddi dros yr wythnosau a'r misoedd i ddod."

Roedd rhai o'r awyrennau a gymerodd ran yn Sioe Awyr Genedlaethol Cymru y llynedd yn cynnwys y Red Arrows, Hediad Coffa Brwydr Prydain a MiG Rwsiaidd o'r Rhyfel Oer.

Mae pecynnau cynnar ar gael o hyd i fusnesau a sefydliadau sydd am fod yn rhan o sioe awyr yr haf. E-bostiwch mags.pullen@abertawe.gov.uk am fwy o wybodaeth, neu ffoniwch 01792 635102.

Ewch i www.sioeawyrcymru.com i gael y newyddion diweddaraf am Sioe Awyr Genedlaethol Cymru.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM