Chwilio'r wefan
English

Panel Perfformiad Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: Pecyn agenda'r cyfarfod - 6 Chwefror 2017, 2:00pm, Ystafell Bwyllgor 2.1.16, CANOLFAN DDINESIG

Pecyn agenda yw hwn ar gyfer cyfarfod Panel Perfformiad Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a gynhelir ar 6 Chwefror 2017. Y brif eitem yw'r cynigion cyllidebol drafft ar gyfer yr adran Gwasanaethau i Oedolion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM