Chwilio'r wefan
English

Panel Perfformiad Craffu Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus: Pecyn agenda'r cyfarfod - 15 Chwefror 2017, 10:00am, Ystafell Bwyllgor 5, Neuadd y Ddinas l

Dyma'r pecyn agenda ar gyfer Panel Perfformiad Craffu Gwasanaethau Cyhoeddus i'w gynnal ar 15 Chwefror 2016. Y brif eitem ar yr agenda yw sesiwn holi ac ateb gyda dau aelod o grŵp Craidd Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus: y Cynghorydd Rob Stewart (Cadeirydd BGC ac Arweinydd Dinas a Sir Abertawe) ac Sian Harrop-Grifiths, (Cyfarwyddwr Strategaeth Bwrdd Iechyd PABM).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM