Chwilio'r wefan
English
Warning ! in circle

Cais am sachau gwastraff masnachol ac ailgylchu

Gallwch archebu a thalu am sachau newydd ar gyfer gwastraff gweddilliol, ailgylchu papur, a gwastraff bwyd drwy ddefnyddio'r ffurflen hon.

Sylwer ein bod yn gallu darparu sachau i gwsmeriaid presennol yn unig. Os oes diddordeb gennych yn cael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau cysylltwch â ni.

Sachau oren rhagdaledig ar gyfer gwastraff cyffredinol

Yn dilyn adolygiad o'r gwasanaeth gwastraff masnachol ac ailgylchu yn 2017 nid ydym yn gallu darparu sachau oren rhagdaledig mwyach. Os ydych eisiau parhau â'r gwasanaeth casglu sachau bydd rhaid i chi lofnodi'r contract lleiaf sef un sach WEN yr wythnos, £3 fesul sach ychwanegol. Cysylltwch â ni os oes angen mwy o wybodaeth arnoch.

Sachau porffor ar gyfer ailgylchu plastig

Yn anffodus o ganlyniad i newidiadau mewn systemau ailbrosesu plastigion ni fyddwn yn gallu darparu'r gwasanaeth hwn i gwsmeriaid masnachol mwyach. Cysylltwch â ni os oes angen mwy o wybodaeth arnoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM