Chwilio'r wefan
English
Warning ! in circle

Cais am sachau gwastraff masnachol ac ailgylchu

Gallwch archebu sachau newydd ar gyfer ailgylchu papur a gwastraff bwyd, a thalu amdanynt gyda cherdyn credyd neu ddebyd, gan ddefnyddio'r ffurflen gais hon.

Sylwer ein bod ond yn gallu darparu sachau i gwsmeriaid presennol sydd wedi derbyn casgliadau'n flaenorol. Peidiwch â gosod archeb os nad ydych wedi trafod casgliad oherwydd mae'n bosib na fyddwn yn gallu darparu gwasanaeth i chi. Os oes diddordeb gennych mewn cael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cysylltwch â ni.

Sachau oren rhagdaledig ar gyfer gwastraff cyffredinol

Yn dilyn adolygiad o'r gwasanaeth gwastraff masnachol ac ailgylchu yn 2017 nid ydym yn gallu darparu sachau oren rhagdaledig mwyach. Os hoffech barhau â'r gwasanaeth casglu sachau bydd yn rhaid i chi lofnodi'r contract lleiaf sef un sach WEN yr wythnos, £3 fesul sach.  Cysylltwch â ni os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM