Chwilio'r wefan
English

Panel Ymchwilad Craffu ar ba mor barod yw plant i ddechrau'r ysgol: Pecyn agenda'r cyfarfod - 20 Chwefror 2017, 4:00pm, Ystafell Gyfarfod Cynghorwyr 235, Neuadd y Ddinas,

Mae hwn yn becyn agenda ar gyfer cyfarfod y Panel Ymchwilad Craffu ar ba mor barod yw plant i ddechrau'r ysgol, a gynhelir ar 20.02.2017. Y brif eitem fydd ystyried pa mor barod yw plant i ddechrau'r ysgol yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM