Chwilio'r wefan
English

Panel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: Pecyn agenda'r cyfarfod - 8 Mawrth 2017, 2:00pm, Ystafell Bwyllgor 3b, Neuadd y Ddinas

Pecyn agenda yw hwn ar gyfer cyfarfod Panel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a gynhelir ar 8 Mawrth 2017. Y prif eitemau yw Pennu Amcanion ar gyfer Uwch-swyddogion a Pherfformiad y Gwasanaethau i Oedolion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM