Chwilio'r wefan
English

Panel Craffu Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus: Pecyn agenda'r cyfarfod - 15 Mawrth 2017, 10:00am, Ystafell Bwyllgor 5, Neuadd y Ddinas

Dyma becyn agenda ar gyfer cyfarfod Panel Craffu Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i'w gynnal ar 15 Mawrth 2017. Y brif eitem ar yr agenda yw sesiwn holi ac ateb gyda chynrychiolwyr tri aelod o Grŵp Craidd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus: Bwrdd Iechyd PABM, Heddlu De Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM