Chwilio'r wefan
English

Pwyllgor Rhaglen Chraffu: Pecyn agenda'r cyfarfod - 13 Mawrth 2017, 4:00pm, Ystafell Bwyllgor 3A, Neuadd y Ddinas,

Dyma pecyn agenda ar gyfer cyfarfod o Bwyllgor y Rhaglen Graffu a gynhelir ar 13 Mawrth 2017. Y prif eitem yw Trawsnewid a Pherfformiad, Abertawe Gynaliadwy - Cynigion Trawsbynciol, Craffu Cyn Penderfynu Adroddiadau'r Cabinet yn Sgwâr y Castell ac Adfywio Canol y Ddinas, ac Adeilad Oceana.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM