Chwilio'r wefan
English

Lluniau o leiniau masnachu ar y stryd yng nghanol y ddinas

Mae naw llain yn y parth mewnol.

2. Stryd Rhydychen, y tu allan i Poundland

3. Cornel Stryd Rhydychen/Stryd yr Undeb, y tu allan i F. Hinds

4. Stryd yr Undeb, Rowberry's gynt

5. Stryd Rhydychen, y tu allan i'r Card Factory

6. Sgwâr y Santes Fair, y tu allan i Eglwys y Santes Fair, gyferbyn â New Look

8. Stryd Rhydychen, y tu allan i M&S/River Island

9. Stryd Rhydychen, y tu allan i Bhs/Miss Selfridge/Halifax

10. Ffordd y Dywysoges, y tu allan i AC Computers

11. Ffordd y Dywysoges, y tu allan i Zara/Miss Selfridge

Mae'r prisiau'n ddilys tan ddiwedd mis Mawrth 2016. Caiff gwyliau banc eu trin yn yr un ffordd ag unrhyw ddiwrnod arall

Sylwer bod y ffïoedd ychydig yn is am safleoedd 2-6, 8-9 ac 11 er mwyn adlewyrchu'r nifer uwch o ymwelwyr yn yr ardaloedd hynny

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM