Chwilio'r wefan
English
Rubbish bag

Sachau gwastraff masnachol

Efallai y byddwch yn penderfynu defnyddio sachau sbwriel (neu bydd gofyn i chi eu defnyddio) i gadw eich gwastraff masnachol yn hytrach na biniau ag olwynion.

Sachau gwyn

Darperir sachau masnachol gwyn i fusnesau mewn ardaloedd megis canol y ddinas lle nad oes modd cael biniau.

Gellir defnyddio'r gwasanaeth hwn os:

  • Ydych yn cynhyrchu ychydig o wastraff yn unig, hyd at 4 sach yr wythnos, ac nid oes angen bin arnoch.
  • Nid oes gennych le i gadw biniau ar y safle.

Bydd contractau'n cael eu dyrannu ar gyfer y cynhwysedd bin cyfwerth, er enghraifft mae 1100 litr yn gyfwerth â 15 sach felly codir tâl ar y cwsmer fel pe bai ganddo fin 1100 litr a dyrennir 15 sach yr wythnos iddo. Bydd yr anfoneb lawn yn dangos fel bin 1100 litr.

Nid oes gan fusnesau ganiatâd i roi sachau du allan, mae'n rhaid iddynt ddefnyddio'r sachau a ddarparwyd sydd ar gael o'r swyddfa gwastraff masnachol ar gontract yn unig. Y contract lleiaf yw 1 sach yr wythnos.

Sachau oren rhagdaledig ar gyfer gwastraff cyffredinol

Yn dilyn adolygiad o'r gwasanaeth gwastraff masnachol ac ailgylchu gan ddechrau ar unwaith, nid ydym yn gallu darparu sachau oren rhagdaledig mwyach. Os ydych eisiau parhau â'r gwasanaeth casglu sachau bydd rhaid i chi lofnodi'r contract lleiaf sef un sach WEN yr wythnos. Cysylltwch â ni os oes angen mwy o wybodaeth arnoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM