Chwilio'r wefan
English

Panel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: Pecyn agenda'r cyfarfod - 5 Ebrill 2017, 2:00pm, Siambr y Cyngor , Neuadd y Ddinas

Pecyn agenda yw hwn ar gyfer cyfarfod Panel Craffu Perfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a gynhelir ar 5 Ebrill 2017. Y prif eitemau fydd Pennu Amcanion ar gyfer Uwch-swyddogion, Cydlynu Ardaloedd Lleol a Gwasanaethau Gofal Canolradd Bae'r Gorllewin

Wedi'i bweru gan GOSS iCM