Chwilio'r wefan
English

Pwyllgor Rhaglen Chraffu: Pecyn agenda'r cyfarfod - 10 Ebrill 2017, 4:30pm, Ystafell Bwyllgor 5, Neuadd y Ddinas

Mae'r pecyn agenda hwn ar gyfer cyfarfod Pwyllgor y Rhaglen Graffu a gynhelir ar 10 Ebrill 2017. Y prif eitemau yw pa mor barod yw plant i ddechrau'r ysgol ac adolygiad o raglen waith Craffu 2016/17.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM