Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Archwiliad CDLl - Gwrandawiadau

Amserlen wrandawiadau a chyfranogwyr ar gyfer sesiynau.

Amserlen a Rhaglen Gwrandawiadau

Bydd y sesiynau gwrandawiad yn dechrau ddydd Mawrth 6 Chwefror 2018 am 10.00am. Bydd amser dechrau'r sesiynau gwrandawiad yn amrywio, felly gwiriwch y rhaglen yn ofalus. Cynhelir yr holl sesiynau gwrandawiad yn y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN oni nodir yn wahanol.

Bydd y dolenni canlynol yn rhoi gwybodaeth am bob sesiwn wrandawiad gan gynnwys pwy fydd yn cymryd rhan, agendâu materion, datganiadau pellach gan y cyngor a chynrychiolwyr a baratowyd mewn ymateb i Faterion yr Arolygwyr ar gyfer y sesiwn berthnasol ac unrhyw ddogfennau cysylltiedig.

Mae PDF o'r Rhaglen Wrandawiadau [ED003] sy'n amlinellu'r amserlen, y pynciau mae'r arolygwyr am eu harchwilio a chyfranogwyr gwahoddedig ar gael i'w weld/lawrlwytho o wefan Dogfennau'r Archwiliad. Sylwer y gallai'r ddogfen hon a'r amserlen ganlynol newid.

WYTHNOS 1 - 6 i 9 Chwefror 2018

Gwrandawiad 1: Dydd Mawrth 6 Chwefror - Paratoi'r cynllun; gweledigaeth ac amcanion; strategaeth ofodol

Gwrandawiad 2: Dydd Mercher 7 Chwefror - Gallu i Gyflawni ac Isadeiledd

Gwrandawiad 3: Dydd Iau 8 Chwefror - Darpariaeth Tai

Gwrandawiad 4: Dydd Gwener 9 Chwefror - Tai Fforddiadwy

WYTHNOS 2 - 13 i 15 Chwefror

Gwrandawiad 5: Dydd Mawrth 13 Chwefror - Ardaloedd Datblygu Strategol D, E a G

Gwrandawiad 6: Dydd Mercher 14 Chwefror - Ardaloedd Datblygu Strategol B, C a H

Gwrandawiad 7: Dydd Iau 15 Chwefror - Ardaloedd Datblygu Strategol A, F, I, J, K ac L

WYTHNOS 3 - 27 Chwefror i 1 Mawrth 2018

Gwrandawiad 8A: Dydd Mawrth 27 Chwefror - Dyraniadau Safleoedd Anstrategol ac Eithriadau Gwledig

Gwrandawiad 8B: Dydd Mawrth 27 Chwefror 2.00pm (Dyraniadau Safleoedd Anstrategol ac Eithriadau Gwledig)

Gwrandawiad 9: Dydd Mercher 28 Chwefror - Cyflogaeth, Manwerthu a Thwristiaeth

WYTHNOS 4 - 13 i 15 Mawrth 2018

Gwrandawiad 11: Dydd Mawrth 13 Mawrth - Trafnidiaeth, Isadeiledd Cymdeithasol a Mannau Agored

Gwrandawiad 12: Dydd Mercher 14 Mawrth - Y Gymraeg; Dyluniad; yr Amgylchedd Adeiledig a Naturiol

Gwrandawiad 13: Dydd Iau 15 Mawrth (AM) - Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr; Tai Arbenigol

Gwrandawiad 14: Dydd Iau 15 Mawrth (PM) - Ynni, Perygl Llifogydd, Diogelu'r Amgylchedd, Mwynau a Gwastraff

WYTHNOS 5 - 20 i 22 Mawrth 2018

Gwrandawiad 10: 20 Mawrth - Llain Las, Lletemau Glas, Ffiniau Aneddiadau, Pentrefi Allweddol, Ardaloedd Gwledig

Gwrandawiad 16: Dydd Mercher 21 Mawrth - Safleoedd Amgen

Gwrandawiad 17: Dydd Iau 22 Mawrth - Monitro POSTPONED

WYTHNOS 6 - 28 Mawrth 2018

Gwrandawiad 15: Dydd Mawrth 28 Mawrth - Diwrnod Wrth Gefn

Gwrandawiad 1

Paratoi'r cynllun; gweledigaeth ac amcanion; strategaeth ofodol

Gwrandawiad 5: Dydd Mawrth 13 Chwefror

Ardaloedd Datblygu Strategol D, E a G

Gwrandawiad 6: Dydd Mercher 14 Chwefror

Ardaloedd Datblygu Strategol B, C a H

Gwrandawiad 7: Dydd Iau 15 Chwefror

Ardaloedd Datblygu Strategol A, F, I, J, K ac L

Gwrandawiad 8A: Dydd Mawrth 27 Chwefror

Dyraniadau Safleoedd Anstrategol ac Eithriadau Gwledig

Gwrandawiad 8B: Dydd Mawrth 27 Chwefror

Dyraniadau Safleoedd Anstrategol ac Eithriadau Gwledig

Gwrandawiad 9: Dydd Mercher 28 Chwefror

Cyflogaeth, Manwerthu a Thwristiaeth

Gwrandawiad 10: 20 Mawrth

Llain Las, Lletemau Glas, Ffiniau Aneddiadau, Pentrefi Allweddol, Ardaloedd Gwledig

Gwrandawiad 11: Dydd Mawrth 13 Mawrth

Trafnidiaeth, Isadeiledd Cymdeithasol a Mannau Agored

Gwrandawiad 12: Dydd Mercher 14 Mawrth

Y Gymraeg; Dyluniad; yr Amgylchedd Adeiledig a Naturiol

Gwrandawiad 13: Dydd Iau 15 Mawrth (AM)

Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr; Tai Arbenigol

Gwrandawiad 14: Dydd Iau 15 Mawrth (PM)

Ynni, Perygl Llifogydd, Diogelu'r Amgylchedd, Mwynau a Gwastraff

Gwrandawiad 17: 4 Jul 2018 at 14:00 (Monitro)

Monitro - GOHIRIO 22 Mawrth 2018

Hearing 18: Tue 3 Jul 2018 at 10:00 (Affordable Housing, Gypsy & Traveller sites, Green Belt)

Translation Required: On-site targets for Affordable Housing (Policy H 3); Gypsy and Traveller site allocation (Policy H 6); and Green Belt (Policy ER 3)

Hearing 19: Wed 4 Jul 2018 at 10:00 (Renewable Energy and Houses in Multiple Occupation)

Translation Required: Renewable Energy (Policy EU 1); and Houses in Multiple Occupation (Policy H 9)

Hearing 20: Thu 5 Jul 2018 at 10:00 (Reserve)

Translation Required: Reserve session for any overrun

Wedi'i bweru gan GOSS iCM