Chwilio'r wefan
English
Search and blackboard

Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

Childcare offer registration for childcare providers

Guidance and registration for childcare providers to sign up for the 30 hour childcare offer

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer Grant Cyfalaf Darparwyr Gofal Plant Abertawe (Grantiau Bach) 2019/2021

Rydym yn chwilio am geisiadau gan sefydliadau newydd a phresennol sy'n cynnig lleoedd Gofal Plant i blant rhwng 3 a 4 oed.

Cofrestrwch eich busnes bwyd

Mae'n rhaid i bob busnes bwyd gael ei gofrestru cyn dechrau unrhyw wieithrediadau bwyd.

Hysbysiad Preifatrwydd Llywodraeth Cymru

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer monitro gwybodaeth rhieni, plant a darparwyr sy'n defnyddio'r cynnig gofal plant.

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)

Mae Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) yn darparu fframwaith ar gyfer sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau ac sy'n ymwneud yn uniongyrchol ag iechyd, addysg, diogelwch a lles cymdeithasol pobl yng Nghymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM