Chwilio'r wefan
English

Gall rhieni y mae eu plant wedi gadael cartref gael gwybodaeth am faethu yn y noson agored

Anogir rhieni sy'n paratoi i ddweud hwyl fawr wrth eu plant wrth iddynt adael am y brifysgol fis nesaf ystyried maethu.

Foster Swansea

Efallai y bydd rhai rhieni y mae eu plant wedi gadael cartref yn mwynhau'r llonydd ond efallai bydd eraill yn chwilio am her newydd ac meddai Maethu Abertawe, gwasanaeth maethu Cyngor Abertawe, y gall maethu fod yn barhad gwahanol i fagu plant traddodiadol.

Mae'r tîm yn cynnal noson agored yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe nos Lun (18 Medi) rhwng 6pm ac 8pm.

Mae croeso i unrhyw un sy'n chwilio am fwy o wybodaeth am fod yn ofalwr maeth.

Meddai Rachel Brooks o Faethu Abertawe, "Mae ein tîm o ofalwyr maeth yn dod o bob cefndir a grŵp oedran ac maent yn cynnwys teuluoedd a rhieni y mae eu plant wedi gadael cartref sydd wedi gweld eu plant yn tyfu ac yn symud ymlaen.

"Ar yr adeg hon o'r flwyddyn pan mae canlyniadau Safon Uwch yn cyrraedd ac mae plant yn cychwyn ar eu camau cyntaf tuag at fod yn annibynnol yn y brifysgol, efallai bydd eu rhieni yn pendroni am y tawelwch y byddant yn ei adael ar eu hôl.

"Byddwn yn dweud wrthynt fod gofalwyr maeth bob tro yn dweud mai ychydig iawn o rolau mewn bywyd sy'n gyfartal â'r boddhad y maent yn ei gael pan maent yn gweld person ifanc y maent yn eu gofalu amdano yn ffynnu ac yn datblygu i'r gorau y gall fod.

"Er bod rhai o'r heriau maethu'n debyg i'r rhai sy'n perthyn i fod yn rhiant, bydd Maethu Abertawe yn eu helpu ar bob cam o'r rhaglen hyfforddi oherwydd bydd gan lawer o'r plant sy'n dod trwy eu drysau anghenion efallai na fyddant wedi cael profiad ohonynt yn y gorffennol.

"Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth 24 awr ac yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod pob lleoliad yn effeithiol ar gyfer y plentyn neu'r person ifanc a'r gofalwr maeth neu'r teulu hefyd."

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch Maethu Abertawe ar 0300 555 0111 neu ewch i www.maethuabertawe.org

Ychwanegodd Rachel, "Nid ydych yn gwneud unrhyw ymrwymiad drwy ffonio, ond gall y tîm drafod a yw maethu'n addas ar eich cyfer chi a'ch teulu."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM