Chwilio'r wefan
English

Marchnad gyfandirol ar ei ffordd i ganol y ddinas

Bydd caws Ffrengig, paëla Sbaenaidd a selsig Almaenaidd ymysg y danteithion blasus a fydd ar gael mewn marchnad gyfandirol yng nghanol y ddinas yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Continental Market

Cynhelir y farchnad gyfandirol ar Stryd Rhydychen o ddydd Iau 21 Medi i ddydd Sul 24 Medi.

Cyngor Abertawe a chwmni o'r enw RR Events sy'n gyfrifol am y farchnad. Fe'i cynhelir o 10am tan 6pm ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn, ac o 10am tan 4pm ddydd Sul.

Bydd y farchnad yn cynnwys mwy nag 20 o stondinau.

Meddai Sarah Lawton o dîm canol dinas y cyngor, "Mae marchnadoedd cyfandirol o'r math hwn yn boblogaidd bob amser yng nghanol y ddinas. Maent yn helpu i greu awyrgylch ac yn denu ymwelwyr, felly mae'n fuddiol i'r busnesau a'r masnachwyr eraill yng nghanol y ddinas hefyd.

"Dyma enghraifft arall o'r math o ddigwyddiadau bywiog a gynhelir yn rheolaidd yng nghanol y ddinas wrth i ni geisio cynnig amrywiaeth i ymwelwyr a chreu mwy o fasnach."

Bydd crefftau Periwaidd, churros Sbaenaidd a souvlaki Groegaidd ymysg y nwyddau eraill yn y farchnad gyfandirol.  


Wedi'i bweru gan GOSS iCM