Chwilio'r wefan
English

Gwobrau Rho 5 2017 ar y gorwel

Rydym yn nesáu at rownd derfynol Gwobrau Rho 5 2017 ar gyfer pobl ifanc ysbrydoledig.

High 5 Awards 2017

Mae tua 400 o sêr ifanc di-glod ein cymunedau wedi'u henwebu ar gyfer yr anrhydeddau, fel unigolion, fel aelodau o grwpiau neu fel dosbarth ysgol am wneud gwahaniaeth i'w bywydau eu hunain neu i fywydau eu teuluoedd, eu hysgolion neu eu cymunedau.

Oherwydd safon uchel yr ymgeiswyr, caiff pawb a enwebwyd eu cydnabod gyda thystysgrif arbennig gan Rho 5 a chaiff llawer eu hanrhydeddu gyda chlod uchel ar eu tystysgrif am eu hymdrechion.

Mae'r beirniad hefyd wedi dewis rhestr o derfynwyr sy'n haeddu gwobr arbennig.

Byddant yn cysylltu â'r rhai y maent wedi'u gosod ar y rhestr fer yn yr ychydig wythnosau nesaf er mwyn eu gwahodd i'r seremoni Rho 5 ar 12 Hydref, lle cyhoeddir yr enillwyr a byddant yn derbyn tystysgrif a gwobrau gan Lysgennad Rho 5 a seren yr Elyrch, Leon Britton.

Meddai Leon, "Rydym yn hynod ddiolchgar i'r holl enwebwyr am rannu eu straeon rhyfeddol am blant a phobl ifanc sydd, ar eu pen eu hunain neu fel rhan o grŵp neu ddosbarth, wedi gweithio mor galed.

"Mae wir yn wych clywed am sut maent yn gwneud y gorau o'u bywydau neu'n gwneud bywyd yn well i bobl eraill er gwaethaf yr heriau o'u blaenau.

"Mae ond yn deg, eto eleni, y caiff pawb a enwebwyd dystysgrif Rho 5 a bod y rhai na gyrhaeddodd y rhestr derfynol yn cael eu cydnabod gyda chlod uchel.

"Roedd tasg y beirniaid i ddewis rhai ar gyfer y rownd derfynol yn anoddach nag erioed eleni am fod safon yr enwebeion mor uchel.

"Dylai pob person ifanc a gafodd ei enwebu deimlo'n falch iawn o'r hyn y mae wedi'i gyflawni."

Hon yw'r chweched flwyddyn y mae Gwobrau Rho 5 wedi'u cynnal, dan arweiniad Cyngor Abertawe. Eleni, cafwyd 129 o enwebiadau ar gyfer unigolion a 27 o enwebiadau ar gyfer grwpiau neu ddosbarthiadau ysgol cyfan.

Trefnir Gwobrau Rho 5 gan Gyngor Abertawe, fe'u noddir gan Goleg Gŵyr Abertawe a chânt eu cefnogi gan Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Clwb Rotari Abertawe, Cymdeithas Adeiladu Abertawe, Swyddfa'r Arglwydd Faer Abertawe, Stenor, Day's Rental, Tîm Ailgylchu Cyngor Abertawe, LC Abertawe, McDonald's, Parc Trampolinio Go Air - Abertawe, a Chanolfannau Gweithgareddau Gŵyr fel rhan o Wasanaethau Pobl Ifanc Abertawe a CPR, sy'n cynhyrchu WATCHU.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM