Chwilio'r wefan
English

Treial ar gyfer Pwynt Gwybodaeth - Lle Diogel yng nghanol y ddinas

Mae prosiect yn cael ei dreialu dros yr wythnosau nesaf i gefnogi ymhellach enw da canol dinas Abertawe fel lle diogel a difyr i gael noson allan.

Castle Square

I gyd-fynd â dechrau'r flwyddyn academaidd newydd ym mhrifysgolion y ddinas, bydd Pwynt Gwybodaeth - Lle Diogel yn cael ei dreialu yn Sgwâr y Castell.

Ar agor o 10pm tan 4am, bydd y pwynt gwybodaeth ar gael nos Fercher 27 Medi, nos Sadwrn 30 Medi, nos Fercher 4 Hydref a nos Sadwrn 7 Hydref.

Bydd y Lle Diogel yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yng nghanol y ddinas a phwyntiau gwefru ffonau symudol. Bydd bugeiliaid stryd ar gael i gynnig cyngor a chefnogaeth i unrhyw un y mae eu hangen arno, boed os yw wedi colli ei ffrindiau, wedi gwario'i holl arian, wedi colli ei ffôn symudol neu'n teimlo'n ddiamddiffyn mewn unrhyw ffordd.

Darn arweiniad Heddlu De Cymru a chyda chefnogaeth gan Gyngor Abertawe a BID Abertawe (Rhanbarth Gwella Busnes), bydd Abertawe'n treialu'r cynllun gyda'r Swyddfa Gartref fel prosiect prawf er mwyn gwerthuso'i lwyddiant a'r posibilrwydd o ehangu.

Nos Sadwrn, bydd yn cyd-fynd â Phenwythnos Mawr Abertawe, digwyddiad deuddydd a fydd yn dathlu enw da Abertawe am gynnal noson allan wych, sydd wedi arwain at ennill statws y Faner Borffor ar gyfer y ddinas.

Hefyd ar gael ar nos Wener, bydd y Penwythnos Mawr yn cynnwys llawer o weithgareddau mewn lleoliadau gwahanol megis cerddoriaeth bop a roc fyw, barddoniaeth a chomedi, yn ogystal â masnachwyr bwyd stryd, dawnsio stryd, cerdded ar stiltiau a jyglo tân yn yr awyr agored.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Phrosiectau Mawr, "Mae'n gwneud synnwyr i dreialu'r Pwynt Gwybodaeth - Lle Diogel dros yr wythnosau nesaf gan fod blwyddyn academaidd newydd yn dechrau ym mhrifysgolion y ddinas, gyda digwyddiadau mawr megis Penwythnos Mawr Abertawe'n cael eu cynnal.

"Gwnaeth weithio mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru, BID Abertawe a nifer o sefydliadau eraill arwain at ganol y ddinas yn cynnal statws breintiedig y Faner Borffor yn gynharach eleni, felly bydd y prosiect diweddaraf hwn yn rhoi hwb ychwanegol i brofiad noson allan sydd eisoes yn cael ei gydnabod fel profiad difyr, diogel ac amrywiol.

"Er bod Penwythnos Mawr Abertawe'n dathlu economi nos bywiog canol dinas Abertawe, mae'r Pwynt Gwybodaeth - Lle Diogel yn enghraifft o waith parhaus i wella profiad ymwelwyr o hyd."

Gan ddechrau am 4pm bob prynhawn, bydd Penwythnos Mawr Abertawe'n cynnwys dangosiad o Grease ar sgrîn fawr Sgwâr y Castell gyda pherfformiadau rhyngweithiol a chymeriadau'n dod â'r ffilm yn fyw. Bydd Creative Bubble wrth law gyda llwyfan yr haf, gyda gostyngiadau ar gyfer deiliaid cardiau teyrngarwch Calon Fawr Abertawe ar gael gan amrywiaeth o fusnesau.

Ewch i www.joiobaeabertawe.com/penwythnosmawr am fwy o wybodaeth. Gallwch lawrlwytho amserlen lawn o weithgareddau ar y wefan.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM